Privacybeleid

Laatst bijgewerkt: 12 november 2020

Dit privacybeleid beschrijft ons beleid en onze procedures voor het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw informatie wanneer u de service gebruikt en vertelt u over uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt.
We gebruiken uw persoonlijke gegevens om de service te leveren en te verbeteren. Door de Service te gebruiken, gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit privacybeleid. 

Interpretatie en definities

De woorden waarvan de beginletter een hoofdletter is, hebben betekenissen die onder de volgende voorwaarden zijn gedefinieerd. De volgende definities hebben dezelfde betekenis, ongeacht of ze in enkelvoud of in meervoud voorkomen.

Definities

Voor de doeleinden van dit privacybeleid:

Verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens

Tijdens het gebruik van onze service kunnen we u vragen om ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of om u te identificeren. Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens worden automatisch verzameld tijdens het gebruik van de Service.
Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het internetprotocoladres van uw apparaat (bijv. IP-adres), browsertype, browserversie, de pagina's van onze service die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die op die pagina's is doorgebracht, uniek apparaat ID's en andere diagnostische gegevens.
Wanneer u toegang krijgt tot de Service via of via een mobiel apparaat, kunnen we bepaalde informatie automatisch verzamelen, inclusief, maar niet beperkt tot, het type mobiel apparaat dat u gebruikt, de unieke ID van uw mobiele apparaat, het IP-adres van uw mobiele apparaat, uw mobiel besturingssysteem, het type mobiele internetbrowser dat u gebruikt, unieke apparaat-ID's en andere diagnostische gegevens.
We kunnen ook informatie verzamelen die uw browser verzendt wanneer u onze service bezoekt of wanneer u toegang krijgt tot de service via of via een mobiel apparaat.

Trackingtechnologieën en cookies

We gebruiken cookies en vergelijkbare volgtechnologieën om de activiteit op onze service te volgen en bepaalde informatie op te slaan. De trackingtechnologieën worden gebruikt om informatie te verzamelen en te volgen om uiteindelijk onze Service te analyseren en verbeteren. De technologieën die We gebruiken kunnen zijn:

Cookies kunnen "permanente" of "sessiecookies" zijn. Permanente cookies blijven op uw pc of mobiele apparaat wanneer u offline gaat, terwijl sessiecookies worden verwijderd zodra u uw webbrowser sluit.

We gebruiken zowel sessie- als permanente cookies voor de hieronder beschreven doeleinden:

Type: Sessiecookies
Beheerd door: Ons
Doel: Deze cookies zijn essentieel om u te voorzien van diensten die beschikbaar zijn via de website en om u in staat te stellen enkele van de functies ervan te gebruiken. Ze helpen om gebruikers te authenticeren en frauduleus gebruik van gebruikersaccounts te voorkomen. Zonder deze cookies kunnen de services waar u om hebt gevraagd niet worden geleverd en gebruiken we deze cookies alleen om u die services te bieden.

Type: permanente cookies
Beheerd door: Ons
Doel: deze cookies identificeren of gebruikers het gebruik van cookies op de website hebben geaccepteerd.

Type: permanente cookies
Beheerd door: Ons
Doel: deze cookies stellen ons in staat om keuzes te onthouden die u maakt wanneer u de website gebruikt, zoals het onthouden van uw inloggegevens of taalvoorkeur. Het doel van deze cookies is om u een persoonlijkere ervaring te bieden en om te voorkomen dat u uw voorkeuren elke keer dat u de website gebruikt opnieuw moet invoeren.

Google Analytics

De verwerkingsverantwoordelijke heeft op deze website de component Google Analytics (met anonimiseringsfunctie) geïntegreerd.
Google Analytics is een webanalysedienst. Webanalyse is het verzamelen en analyseren van gegevens over het gedrag van bezoekers van websites. Een webanalysedienst verzamelt onder meer gegevens over van welke website een betrokkene naar een website is gekomen (zogenaamde referrers), welke subpagina's van de website zijn bezocht of hoe vaak en voor welke periode een subpagina is bekeken. Een webanalyse wordt voornamelijk gebruikt om een ​​website te optimaliseren en voor de kosten-batenanalyse van internetreclame.
De exploitant van de Google Analytics-component is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

Google Analytics maakt gebruik van cookies. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Google kan de persoonlijke informatie die via deze technische procedure is verzameld, overdragen aan derden.
Aangezien IP-anonimisering is geactiveerd op onze website, wordt uw IP-adres door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of andere staten in overeenstemming met de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. Namens de exploitant van de website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen en om ons verdere diensten met betrekking tot website- en internetgebruik aan te bieden. Het IP-adres dat via uw browser naar Google Analytics wordt verzonden, wordt niet gecombineerd met andere gegevens waarover Google beschikt.
Bovendien gebruikt deze website de Analytics-functie UserID om interactiegegevens bij te houden. Deze gebruikers-ID wordt bovendien geanonimiseerd en versleuteld en wordt niet aan andere gegevens gekoppeld.

U kunt de opslag van cookies voorkomen door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware; Houd er echter rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet alle functies van deze website optimaal kunt gebruiken.
Bovendien kunt u het verzamelen van de gegevens die door de cookie worden gegenereerd en gerelateerd zijn aan uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) door Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de browserplug-in te downloaden en te installeren. beschikbaar via de volgende link:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Deze browser-add-on informeert Google Analytics via JavaScript dat er geen gegevens en informatie over websitebezoeken mogen worden verzonden naar Google Analytics.
Bovendien kan een reeds door Google Analytics geplaatste cookie op elk moment via de internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd.

Verdere informatie en de toepasselijke privacyregels van Google zijn te vinden op  https://policies.google.com/privacy?hl=en  en  https://marketingplatform.google.com/about/  De volgende link geeft een verdere uitleg van Google Analytics  https : //marketingplatform.google.com/about/.

Onze website maakt ook gebruik van prestatierapporten van Google Analytics met betrekking tot demografie en interesses en rapporten over vertoningen in het Google Display Netwerk. U kunt Google Analytics voor display-advertenties uitschakelen en de advertenties in het Google Display Netwerk aanpassen door naar de advertentie-instellingen op deze link te gaan:  https://adssettings.google.com .

Google Tag Manager

Deze website maakt gebruik van Google Tag Manager. Via deze dienst kunnen zogenaamde website-tags centraal via een gebruikersinterface worden beheerd. Google Tag Manager implementeert alleen tags. Er worden geen cookies gebruikt en er wordt geen persoonlijke informatie verzameld.
Voor elke gegevensverzameling van derden stelt Google een respectief privacybeleid ter beschikking:  https://www.google.com/analytics/tag-manager/use-policy/
Google Tag Manager heeft echter geen toegang tot deze gegevens. Als de deactivering is geïmplementeerd voor bepaalde domeinen / websites of cookies, blijft deze van kracht voor alle trackingtags, voor zover deze zijn geïmplementeerd met de Google Tag Manager.

Gebruik van uw persoonlijke gegevens

Het bedrijf kan persoonlijke gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

We kunnen uw persoonlijke gegevens delen in de volgende situaties:

Bewaring van uw persoonlijke gegevens

Het bedrijf zal uw persoonlijke gegevens slechts zo lang bewaren als nodig is voor de doeleinden uiteengezet in dit privacybeleid. We zullen uw persoonlijke gegevens bewaren en gebruiken voor zover dat nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld als we uw gegevens moeten bewaren om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving), geschillen op te lossen en onze wettelijke overeenkomsten en ons beleid te handhaven.

Het bedrijf bewaart ook gebruiksgegevens voor interne analysedoeleinden. Gebruiksgegevens worden over het algemeen voor een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de beveiliging te versterken of om de functionaliteit van onze service te verbeteren, of we zijn wettelijk verplicht om deze gegevens voor langere perioden te bewaren.

Overdracht van uw persoonlijke gegevens

Uw informatie, inclusief persoonlijke gegevens, worden verwerkt in de operationele kantoren van het bedrijf en op alle andere plaatsen waar de partijen die bij de verwerking zijn betrokken zich bevinden. Dit betekent dat deze informatie kan worden overgedragen naar - en onderhouden op - computers die zich buiten uw staat, provincie, land of ander rechtsgebied van de overheid bevinden, waar de gegevensbeschermingswetten kunnen verschillen van die van uw rechtsgebied.
Uw instemming met dit privacybeleid gevolgd door uw indiening van dergelijke informatie vertegenwoordigt uw instemming met die overdracht.
Het bedrijf zal alle stappen ondernemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld en er zal geen overdracht van uw persoonlijke gegevens plaatsvinden naar een organisatie of een land, tenzij er voldoende controles zijn, waaronder de beveiliging van Uw gegevens en andere persoonlijke informatie.

Openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens

Zakelijke transacties

Als het bedrijf betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, kunnen uw persoonlijke gegevens worden overgedragen. We zullen u hiervan op de hoogte stellen voordat uw persoonlijke gegevens worden overgedragen en worden onderworpen aan een ander privacybeleid.

Rechtshandhaving

Onder bepaalde omstandigheden kan het bedrijf worden verplicht om uw persoonlijke gegevens vrij te geven als dit wettelijk verplicht is of als reactie op geldige verzoeken van overheidsinstanties (bijvoorbeeld een rechtbank of een overheidsinstantie).

Overige wettelijke vereisten

Het bedrijf kan uw persoonlijke gegevens bekendmaken in de goeder trouw van mening dat een dergelijke actie noodzakelijk is om:

Beveiliging van uw persoonlijke gegevens

De veiligheid van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons, maar onthoud dat geen enkele methode van verzending via internet of methode van elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel we ernaar streven om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

Links naar andere websites

Onze service kan links bevatten naar andere websites die niet door ons worden beheerd. Als u op een link van een derde partij klikt, wordt u naar de site van die derde partij geleid. We raden u ten zeerste aan om het privacybeleid van elke site die u bezoekt te bekijken.
We hebben geen controle over en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of services van derden.

Wijzigingen in dit privacybeleid

We kunnen ons privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. We zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door het nieuwe privacybeleid op deze pagina te plaatsen en de datum "Laatst bijgewerkt" bovenaan dit privacybeleid bijwerken.
U wordt geadviseerd om dit privacybeleid regelmatig te bekijken op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit privacybeleid zijn van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.

Neem contact op

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen: